Need more Information?

  1. Property 5320 N Trigonia Rd
    Greenback, TN 37742

5320 N Trigonia Rd
Greenback, TN 37742

Photo for 5320 N Trigonia Rd
  • $64,900
  • 5.68 Acres
  • Mountain View